E-könyv E-könyv kutatás 2015. november - Papírontúl

Megjelent: 2015. november 19. | Szerző: Papírontúl

0

Így szeretünk (e-könyvet is) olvasni

Íme, elkészült kutatási jelentésünk a több mint 1200 kitöltött kérdőívből, sok érdekes dolog derült ki a magyar olvasóközönség egy részéről. A hölgyek sokkal, de sokkal nyitottabbak a téma iránt a férfiaknál. Szeretjük az e-könyveket, de még jobban szeretünk olvasni. Sokunknak már van e-könyv-olvasója és egyre többen vannak akik már csak digitális térben falják a betűket. Kellemes elmélyülést kívánunk a diagramokban és a magyarázatokban.

Bevezetés – Mit tudhatunk a kitöltőkről általánosságban?

Ugyan nagyon jó lenne leírnunk, hogy a kutatási jelentésben vázolt eredmények Magyarország teljes lakosságára igazak lehetnek – mivel a mintavételezés nagyrészt véletlenszerű volt –, az alábbi tényeket mégsem szabad figyelmen kívül hagyni:

 • A brit tudósok segítségét sem kellett igénybe vennünk ahhoz, hogy megállapítsuk, a kérdőívet internethasználók töltötték ki, mivel az csak online volt elérhető.
 • A magyarországi interneten is a Facebook hálózatát érdemes használni az emberek tömeges és gyors eléréséhez, mi is ott próbáltuk meg minél több felhasználóhoz eljuttatni kérdőívünket, ezért nagy valószínűséggel a kitöltők aktív Facebook felhasználók.
 • A Facebookon próbáltuk szűkíteni az elérési kört azokra, akik valamilyen szinten érdeklődnek az olvasás, az e-könyvek és az e-könyv-olvasó eszközök iránt.

Az előbbiek alapján tehát kimondható, hogy kitöltők nagy valószínűséggel magyarországi, a Facebookon is aktív internethasználók, aki érdeklődnek az elektronikus olvasás és az ehhez kapcsolható eszközök iránt.  1256 személy töltötte ki a kérdőívünket.

Hölgyeké az elsőbbség

A Papírontúl szerkesztőinek már nagy meglepetést nem okozott az alábbi adat, mely szerint a kitöltők majdnem 80%-a hölgy volt. A Papírontúl oldal és a hozzá tartozó Facebook profil korábbi elemzéseiben hasonló demográfiai statisztikák köszönnek vissza. Ezek alapján tény, hogy az olvasás, az e-könyvek és az e-könyv-olvasó eszközök iránt a hazai női lakosság érdeklődőbb, a témával kapcsolatban jóval aktívabb, mint a férfiak. Az uraknak ez két dolgot jelenthet: 1. bátran vegyenek elektronikus könyvet vagy e-könyv-olvasót hölgy családtagjaiknak, ismerőseiknek. 2. tessék többet olvasni 🙂 .

E-könyv kutatási jelentés - 1. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Korosztályok

A kitöltők legnagyobb arányban a középkorúak voltak, mind a hölgyek, mind a férfiak esetében. Őket követték a fiatal középkorúak (25–36 év) ez azért jó hír, mert látszik, hogy a fiatalabbak közül is sokan érdeklődnek a téma iránt. Akit érdekel az e-könyv annak a papír könyv és maga az olvasás is fontos dolog, és ebben jól követik egymást a generációk. A 25 év alattiak sajnos kevésbé érdeklődőek, reméljük ez csak azt jelenti, fel kell nőni ahhoz, hogy valaki sokat és tartalmasan olvasson. Örvendtünk továbbá az 56 év felettiek vártnál nagyobb számú érdeklődésének, több mint 100-an töltötték a ki a kérdőívet, ők bizony nagy valószínűséggel aktív internet és Facebook felhasználók is.

E-könyv kutatási jelentés - 2. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

A nők és az olvasás – korosztályok

Az olvasási szokások vizsgálatánál úgy gondoljuk, van egy kis pszichológiai torzítás. Nevezetesen a legtöbb ember az  őt megfigyelők (család, barátok, az utcán szembejövők, a kérdőívezők 🙂 ) előtt szeretné magát minél jobb fényben feltüntetni. Tudjuk, a sok olvasás nagyobb intelligenciát feltételez, az emberi lény pedig szeretne minél intelligensebbnek tűnni környezete számára. Ne legyen igazunk, de azok aránya, akik csaknem hetente elolvasnak egy könyvet – figyelembe véve Magyarországon az életkorhoz kötődő munkával és a családdal töltött időt –, túlságosan magas, mintha legtöbbünk, a munkán kívül nem csinálna mást, csak olvasna. Mindez nagyon jól hangzik, de azért általában mással is (pl. házimunkával, családdal, egyéb kikapcsolódással) töltjük az időt. Kérjük, kinek nem inge ne vegye magára! A hölgyeknél minden korosztályban a heti egy könyvet elvolvasók képviseltették a legtöbben magukat. Tőlük messze lemaradva voltak a havonta két könyvet „elfogyasztók”, az ennél kevesebbet olvasók aránya még a havonta egy művet elolvasók esetében volt szignifikáns. Az pedig már természetesnek hat, hogy a hölgy olvasók intenzívebb könyvfogyasztók, mint a férfiak.

E-könyv kutatási jelentés - 3. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

A férfiak és az olvasás – korosztályok

A férfiaknak talán kevesebb idejük jut olvasásra, de az értékek azt is mutatják, hogy az előbb vázolt pszichológia torzítás esetünkben kevésbé érvényesül. A legnagyobb arányban náluk a havonta egy könyvet elvolvasók, illetve korosztálytól függően a havi két könyvet „kivégzők” vannak. Összesítve, a férfiaknál legkevesebbet a fiatal középkorúak olvasnak, közel egyharmaduknak havonta egy könyvre van idejük, legtöbbet az őket követő korosztály olvas, esetükben egyharmaduk havi 2 könyvet is, viszont őközöttük vannak azok is, akiknek alig jut ideje olvasásra (vagy egyéb okból olvasnak az áltagnál sokkal kevesebb könyvet), több mint 20%-uk körülbelül 6 könyvet olvas el egy évben.

E-könyv kutatási jelentés - 4. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Iskolai végzettség és az olvasási szokások

Az olvasási szokások iskolai végzettség szerinti vizsgálata az mutatja, hogy a nemek estében az arányok megegyeznek. Leírhatjuk, eleve sokkal többen érdeklődnek a téma iránt a magasabb iskolai végzettségűek közül, akik a többiekhez képest többet is olvasnak. Nyilván a sok tanulás hatása, hogy továbbra is ennyit forgatják a könyveket. 🙂

E-könyv kutatási jelentés - 5. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

E-könyv kutatási jelentés - 6. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Hölgyek viszonyulása az e-könyv formátumhoz

Ennél a kérdésnél talán megvádolhatóak vagyunk azzal, megpróbáltuk a kitöltők „szájába adni” a választ, de máshogyan egyszerű nem tudtuk megfogalmazni azt a szerintünk lényeges nézőpontot, miszerint – az e-könyv kritikus körök kijelentéseivel ellentétben – a legtöbb olvasó számára egyáltalán nem lényeges a formátum. Az e-könyv olvasás nem zárja ki legtöbbünk esetében a nyomtatott könyvek általános szeretetét, személyes könyvtáraink nem csak egyik vagy másik formátumnak biztosítanak helyet. Először a hölgyek válaszait vizsgáltuk, a legtöbben mindkét formátumot szeretik. A heti egy könyvet (57%), a havi két könyvet (53%) és a havi egy könyvet (61%) elolvasók közül többen is így nyilatkoztak.

Jelenkorunk technológiai, szövegfogyasztási szokásainak változásaiból ered viszont az, hogy a kitöltők igen nagy számban bevallottan már csak digitális térben olvasnak. Ez az arány az évek múlásával biztos, hogy nőni fog. A hölgyek esetében is főleg azok között vannak szinte csak elektronikus szöveget „fogyasztók”, akik eleve sokkal többet olvasnak az átlagnál. A heti egy könyvet elolvasók 24%-a, a havi két művet „kivégzők” 20%-a kizárólag ilyen digitális formátumú tartalmat fogyaszt.

A lenti diagramból még az is egyértelműen látszik, minél kevesebbet olvas valaki, annál inkább ragaszkodik a papír formátumhoz. A legtöbbet olvasók között ez az arány 17% („Csaknem hetente befejezek egy könyvet”), míg azoknál, akik évente nagyjából 6 könyvet olvasnak el 26% százalék, az évente 4 könyvet elolvasóknak a harmada inkább papíron olvas (33%).

E-könyv kutatási jelentés - 7. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Férfiak viszonyulása az e-könyv formátumhoz

Az urak is egyértelműen „formátumfüggetlenség” pártiak. Esetükben is az a törvényszerűség érvényesül, hogy minél többet olvas valaki, annál lényegtelenebb számára a formátum. A heti egy könyvet befejezők 53%-a, a havi két könyvet elolvasók 46%-a, a havi egy könyvet elolvasók 57% százaléka nyilatkozott így.

A férfiak arányaiban többet olvasnak szinte csak digitális térben. A heti könyvfalók 27%-a, a havi két könyvet befejezők 39%-a, a havi egy könyvesek 30%-a jelölte a „Mostanában szinte csak elektronikus szövegeket olvasok” választ.

Továbbá a férfiak a formátumot tekintve kevésbé konzervatívak. A papírkönyvet előnyben részesítők aránya a legtöbbet és legkevesebbet olvasók csoportjában hasonlóan alakul, mint a hölgyeknél, de, a havi egy könyvet elolvasóknál 12% a havi két könyvet befejezőknél pedig csak 10%. Azok közül pedig, akik nagyjából 6 könyvet olvasnak el az évben, mindössze 6% részesíti előnyben a papírkönyveket.

E-könyv kutatási jelentés - 8. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

A nagy igazság arról, hol szeretünk leginkább olvasni

Mielőtt elemeznénk a lenti diagramot, szeretnénk még számba venni az itt nem jelzett válaszokat. Az egyéb rovatba a kitöltők beírták:

 • 49-en, hogy „bárhol”, 23-an, hogy „mindehol”, 8-an, hogy „bárhol, bármikor”.
 • Szintén 8-an írták a fürdőkádat, mint kedvelt helyet.
 • Extrém olvasók:
  • „még jártamban is olvasok (mindig azzal szórakoznak körülöttem. hogy neki fogok menni egy oszlopnak) hihi”
  • „Gyakorlatilag megállás nélkül olvasok, bárhol.”
  • „szobabiciklizés közben :)”
  • „lovon ülve :)”

Úgy látszik az olvasás jellemzően délutáni, még inkább esti időtöltés a kitöltők körében, legtöbben (71%) az ágyban szeretnek olvasni. Őket követik az otthon olvasók, akik saját „kialakított sarkukban” falják a könyveket. Sokan elég időt utaznak ahhoz, hogy eközben is olvassanak, a kitöltők több mint fele, tömegközlekedési eszközön is olvas.
Az igazság pedig az, hogy sokan tényleg szinte mindenhol szeretünk olvasni, a kitöltők 42%-a három vagy több lehetőséget is megjelölt vagy beírt, 75%-uk pedig legalább két helyet megadott olvasása kedvelt helyszínének.
E-könyv kutatási jelentés - 9. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Van értéke az e-könyv formátumnak, de még mindig kevesebbet akarunk érte fizetni

Az elkövetkezendő kérdéseknél már annyira elmosódtak a határok az egyes nemek és korosztályok között, hogy nem láttuk érdemesnek a válaszokat az előbb említett tulajdonságok szerint is elkülöníteni. Ezért összehasonlításul a továbbiakban az olvasási szokások szolgálnak. Azt vizsgáltuk, hogy attól függően ki mennyit olvas, mennyit fizetne az e-könyv formátumú kiadványért. A válaszadók közel egyötöde (19–22% között mozgott ez az arány, kivéve az évente 6 könyvet elolvasók körében, ahol mindössze 13% volt) a nyomatott könyv árának 80%-át is kifizetné az e-könyvért.

A legtöbben az általunk megadott legkisebb értéket, a papír változat árának maximum felét fizetnék ki az elektronikus formátumért, ami szerintünk további pozitív változásokat feltételez (hogy ilyen sokan vannak már azok, akik fizetnének az e-könyv formátumért 🙂 ). Szinte minden olvasási szokás kategóriában 60% volt azoknak az aránya, akik fizetnének ennyit egy e-könyvért, és egyik szignifikáns kategóriába sem esett ez az arány 50% alá.

6 és 15% között mozog azoknak az aránya, akik nem akarnak fizetni az e-könyvért.

A kiadók és szerzők szempontjából az sajnos nem jó hír, hogy ugyanannyit sajnos még mindig nagyon kevesen adnának az elektronikus változatért pedig a nyomtatott és az e-könyv előállítási költsége között valóban alig van valami különbség. A nyomdai költségek manapság sokkal kevesebbet nyomnak latba egy mű publikálása során, mint sokan gondolják (mindössze körülbelül 17%-al kerül kevesebbe egy e-könyv előállítása).

E-könyv kutatási jelentés - 10. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Mégis honnan olvasunk ennyi e-könyvet?

Ingoványos talajra merészkedtünk „Ha olvasol e-könyvet, szoktál is vásárolni?” című kérdésünkkel. Mindenképpen szerettük volna meg tudni valahogy, a kitöltők hány százaléka szerzi be az elektronikus formátumú művet a forgalmazók, kiadók, szerzők számára láthatatlan forrásból. Ezért az ingyenes e-könyvletöltési lehetőségek mellé betettünk egy „Nem, más módon jutok hozzájuk” válaszadási lehetőséget is. Nem tudjuk azonban megmondani, az ezt választók mekkora hányada volt tisztában azzal, hogy a válaszlehetőség lehetőség alatt a szerzői jogok tulajdonosainak ellenőrzésén kívül esőt forrásokat szerettük volna jelölni.

A válaszadók körülbelül 40%-a ingyenes forrásokból szerzi be az elektronikus olvasnivalót. Legnagyobb arányban (26%) a legtöbbet olvasók (heti egy könyvet befejeznek) vásárolnak. De ez az arány a havi egy vagy két könyvet elolvasók esetében sem csökkent 20% alá.

Az egyes olvasási szokás kategóriákban vegyesen váltakozik azok aránya, akik csak ingyenes forrásokból „vesznek magukhoz” e-könyvet. Legkevesebben a havi két könyvet elolvasók között vannak (36%), ennél többen töltenek le ingyen könyvet a „könyvfalók” közül (41%) a havi egy könyvet befejezők már majdnem fele (49%) csak az e-könyvtárakat bújja.

A ritkán (évente 1-2 alkalommal) vásárlók aránya 23 és 31% között mozog a kitöltők teljes közönségében.

Minden olvasási szokás kategóriában viszonylag sokan jelölték meg az „alternatív” forrásokat. Legtöbben a havi két könyvet befejezők választották ezt a lehetőséget (17%) és ez az arány minden kategóriába 10% felett volt, de nem volt semelyik „olvasótáborban” kiugró, viszont kimondottan jelen van. Hogy ez a választás mennyire tudatos vagy nem, erről nincsenek információink.

E-könyv kutatási jelentés - 11. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Az olcsóbb e-könyv-olvasó készülékeket keressük

Az első kissé meglepő adat számunkra az volt, hogy a kitöltők közel a fele már rendelkezik dedikált e-könyv-olvasó eszközzel. Az alábbi ábrán a világoszöld szín (No Label – nem volt válasz) szinte mindenhol a diagram területek nagy részét elfoglalja, ők azok a kitöltők, akik nem adtak választ az azzal kapcsolatos kérdésre, hogy mennyit fizetnének egy e-tintás készülékért, azért mert már van ilyen a birtokukban.

Minden könyvfogyasztási kategóriában 20% körüli vagy több azoknak az aránya, akik 20 ezer forint körüli összegért szeretnének maguknak dedikált olvasót:

 • Hetente egy könyvet elolvasók: 25%.
 • Havi két könyvet befejezők: 19%.
 • Havi egy könyvet befejezők: 26%.
 • Évi hat könyvet „elfogyasztók”: 31%.
 • Évente négy könyvet elolvasók: 28%.

Őket követik azok, akik már 30 ezer forintot is kifizetnének egy kütyüért, az előbbi felsorolás szerint: 16%, 19%, 24%, 24%, 25%.

A 40 ezer forintot vagy többet ilyen eszközre költők már tényleg nagyon kevesen vannak, érdekes módon azok aránya, akiknél az ár nem számít, náluk nagyobb, átlagosan 8%, míg az előbbieké átlagosan 6%.

E-könyv kutatási jelentés - 12. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Akiknek már bevált eszközük van e-könyv olvasásra

Mint előbb említettük, sok kitöltőnek már van e-tintás készüléke (a teljes közönség 46%-a). A „No Label” érték itt azt jelenti, hogy ők nem rendelkeznek ilyen eszközzel, de tervezik annak beszerzését. Viszonylag sokan nem e-könyv-olvasón, hanem egyéb eszközön olvasnak elektronikus kiadványt (18% – ami egészségügyi szempontból sajnos nem túl jó), erről részletesebben a következő cím ábrájából lehet tájékozódni. Mindössze a kitöltők 3%-a nem olvas e-könyvet egyáltalán.

 

E-könyv kutatási jelentés - 13. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

E-könyv-olvasó eszközön olvasunk vagy olvasnánk szívesen…

A „Milyen formátumban és/vagy milyen eszközön szeretsz a leginkább olvasni?” kérdésre az előbbi statisztikának némileg ellentmondó válaszok születtek, talán azért mert ezt a kérdést a válaszadók feltételes módban is értették (Milyen eszközön olvasna szívesen, ha lenne…), itt ugyanis többen jelölték meg az e-könyv-olvasó készüléket, mint amennyien a korábbi kérdésben azt jelölték meg, hogy már rendelkeznek ilyen eszközzel. A válaszadók 72%-a az e-könyv-olvasót választotta a jelzett kérdésnél. 54% a nyomtatott könyvet részesíti előnyben és meglepően sokan (20%) olvasnak asztali számítógépen.

A tengerentúlon a táblagépeken és okostelefonokon való olvasás egyre nő az e-tintás készülékeken való betűfalás kárára, ami itthon azért még nem figyelhető meg. Táblagépen az válaszadók 23%-a, okostelefonon 18%-a olvas digitális kiadványt.

E-könyv kutatási jelentés - 14. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Az e-könyv-olvasó még mindig funkcionális eszköz

Egyik utolsó kérdésükben arra voltunk kíváncsiak, mit várnak el a válaszadók egy e-könyv-olvasó készüléktől a funkciók tekintetében. Az első megállapításunk az volt, hogy túl sok mindent nem. Négynél több funkciót szinte senki nem jelölt meg, négyet a válaszadók 72%-a, hármat 85%-uk, kettőt pedig 96%. Elmondható, hogy négy funkciónál többet a felsoroltak közül nem nagyon várunk el.

Meglepő volt, hogy az alig három éve a készülékekbe került háttérvilágítás funkció az egyik legfontosabb dolog lett a felhasználók számára (73% jelölte ezt meg). A minél több szöveg formátum ismerete természetesen alapvető igény az e-tintás kütyüknél (86%). Fontos szempont továbbá a magyar nyelvű kezelőfelület (63%) és az integrálható szótárak (51%). A többi felsorolt funkciók nagyjából egyenlő arányokon osztoznak, bár itt hívnánk fel a gyártók figyelmét, hogy a felhasználók 27%-a szívesen olvas(na) híreket, 23%-uk pedig örülne közösségi funkcióknak a leendő vagy már meglévő e-könyv-olvasóján.

E-könyv kutatási jelentés - 15. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Vezető szerepben a globális márka

Végezetül vessünk egy pillantást a preferált e-könyv-olvasó márkákra. Még a kutatás fő támogatójának erőteljes jelenléte (a Pocketbook ajándék eszközzel is támogatta a kérdőívezést) sem tudta az Amazon Kindle népszerűségét megingatni a kitöltők legtöbbjének körében. Tény, hogy több szempontból is a Kindle-k nagyon jó készülékek illetve ár/érték arányban is sokszor jobbak a többi márkánál (manapság ez már egyre kevésbé igaz), azonban ha megnézzük az előbbi diagramon a készüléktől elvárt funkciókat, a két legnépszerűbbet helyből egyik készülék sem teljesíti: nincs magyar nyelvű kezelőfelületük, illetve a direkt a készülékekhez fejlesztett formátumokon kívül (azw) alig támogatnak valamilyen e-könyv fájltípust. A háttérvilágítás nyilván modellfüggő. A Pocketbook másodikként futott be az e-könyv-olvasó márkák népszerűségi versenyében (toronymagasan). A többi márka választása kérdőívünkben alig volt érzékelhető. A „No Label” érték alatt gyűjtöttünk össze legalább tíz olyan márkát, amit csak egy vagy két kitöltő választott/írt be, (Booken, Bebook, Aztak, MyBook stb.) illetve 50–60-an írták azt, hogy egyiket sem ismerik igazán.

E-könyv kutatási jelentés - 16. ábra

Kattints a képre a nagyobb mérethez

Összegzés

Az online, digitális szövegek egyre jobban és jobban behálózzák életünket és akárki akármit gondol, ennek sokkal több előnye van mint hátránya. Azonnal elérhető hírek, végtelen tudástárak melyekben pillanatok alatt meg tudjuk találni amit keresünk (ha ügyesen keresünk, manapság már ezt is érdemes kitanulni), könnyű és egyszerű kapcsolattartás a rokonokkal, barátokkal,  és persze mindenkor elérhető olvasni valók, az e-könyvek. De a lényeg, senki nem kéri tőlünk, hogy csak ezt vagy csak azt, csak papírt vagy csak kütyün olvassunk, szabadon eldönthetjük, mikor éppen mi jó nekünk, és ezt egyre többen belátják, a szöveg nem vész el és nem alakul át, mindössze a felület változhat amiről befogadjuk. A kutatás legnagyobb tanúlsága számunkra az, hogy egyre többen gondolkodnak így.

A kutatást támogatták:

Pocketbook embléma

Digibook e-könyv kiadó és e-könyv-olvasó forgalmazó

ekonyvlogo_footer

 

Fejléckép forrása: Pixabay

Ezt olvastad már?

Címkék: , , , , ,
Vissza az oldal tetejére ↑